Portal za urejanje poslovnih evidenc

Evidenca delavcev, dopustov, prisotnosti, registracija delovnega časa, pošta, rokovniki, evidenca kapacitet, telefonski klici, sestanki.

Preizkus portala Naročnina