Naročnina

Letna naročnina, paketi, ostale storitve in pogoji za sklenitev ter odpoved naročniškega razmerja.

P a k e t Skrbnik Uporabnik
Cena

360 EUR + ddv na leto za enega skrbnika

20 EUR + ddv na leto za enega navadnega uporabnika

Namen paketa

Uporaba aplikacij za urejanje poslovnih evidenc.

Sporočanje skrbniku in vpogled v svoje podatke.

Število uporabnikov

1 skrbnik

Neomejeno število uporabnikov

Naročilnica
Aplikacije
Prejeta pošta

Poslana pošta

Evidenca delavcev

Evidenca prisotnosti

Evidenca dopustov

Registracija delovnega časa

Rokovnik

Telefonski klici

Sestanki

Naloge

Evidenca uporabe kapacitet

Evidenca voznega parka

Evidenca uporabe vozil

Evidenca vzdrževanja vozil

Evidenca partnerjev

Preventivni zdravstveni pregledi

Moji dopusti

Moje prisotnosti

Plan odsotnosti

Storitve
Telefonska/spletna pomoč

45 EUR + ddv za porabljeno uro (porabljen čas na nivoju organizacije seštevamo in ob intervalu 30 minut izstavimo račun)

Sprememba programske opreme po naročnikovih zahtevah
(potreben čas ocenimo in pred izdelavo pošljemo ceno v potrditev)

45 EUR + ddv za porabljeno uro

45 EUR + ddv za porabljeno uro

Pomoč po e-pošti

Testno geslo

Za 7 dnevno testno geslo za preizkus portala izpolnite povpraševanje.

Sklenitev naročniškega razmerja

Za sklenitev naročniškega razmerja izpolnite naročilnico.
Naročniško razmerje za spletni portal infoportal.si se sklene za nedoločen čas. Letna naročnina se obračuna po vsakokratnem ceniku, ki je objavljen na spletni strani naročnina.

Naročilnica

Izpolnjeno naročilnico pošljete po:
- faksu na številko 04 513 92 71,
- e-pošti,
- pošti na naslov Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p., Hafnerjevo naselje 133, 4220 Škofja Loka.

Odpoved naročniškega razmerja

Naročniško razmerje prekinete tako, da pisno odpoved pošljete po e-pošti, faksu ali običajni pošti na naslov Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p., Hafnerjevo naselje 133, 4220 Škofja Loka.

Splošno

Pogoji za sklenitev naročniškega razmerja veljajo do preklica oz. spremembe. Vse morebitne spremembe bodo objavljene na strani naročnina.

Naslov

Spletna vizija Dagarin Tomaž s.p.
Hafnerjevo naselje 133, 4220 Škofja Loka
telefon: 04 513 92 70, faks: 04 513 92 71