Pošta

Prejeta pošta se uporablja za vodenje evidence prejete pošte. Poslana pošta se uporablja za vodenje evidence poslane pošte.

Prejete pošta omogoča:
  • točno evidenco in obdelavo prejete pošte,
  • avtomatično izdelavo poštne knjige,
  • izvoz prejete pošte v excel,
  • hitro iskanje prejete pošte.
Izpis zaslon
Poslana pošta omogoča:
  • točno evidenco in obdelavo poslane pošte,
  • avtomatično izdelavo poštne knjige,
  • izvoz poštne knjige v excel,
  • popis oddanih pošiljk (Pošta Slovenije, obr. P-3),
  • oddajnico (Pošta Slovenije, obr. P-3a),
  • hitro iskanje poslane pošte.
Primer izpisa podatkov o poslani pošti