Evidenca prisotnosti

Evidenca prisotnosti je namenjena vodenju podatkov o prisotnostih in odsotnostih delavcev v vašem podjetju/ustanovi.

Omogoča:
  • vodenje podatkov za obračun plač
  • vodenje podatkov za obračun študentskega dela, pogodbenega dela, zunanjih sodelavcev
  • izračun mesečne delovne obveznosti za zaposlene
  • izračun mesečne prisotnosti za študente, pogodbene delavce, zunanje sodelavce
  • izpis seznama prisotnosti/odsotnosti v Excel
  • izpis obračuna prisotnosti v Excel
Na evidenci delavcev se vodijo naslednji podatki: dopust, lanski dopust, bolniška, nega otroka, službene odsotnosti, izobraževanja, nadure, manko ur, obisk pri zdravniku, študentsko delo, pogodbeno delo, delo zunanjih sodelavcev, itd..

Izpis zaslona