Evidenca dopustov

Evidenca dopustov je namenjena vodenju podatkov o dopustih in omogoča izračun porabljenega dopusta za delavce v vašem podjetju/ustanovi.

Omogoča:
 • Seznam dopustov (evidenca vseh vpisanih dopustov za delavce).
 • Izračun dopustov za izbrano leto (letošnja ali lanska evidenca).
 • Izpis seznama dopustov za zaposlene v Excel.
 • Izpis izračuna dopustov za zaposlene v Excel.
 • Izdelavo obvestila o letnem dopustu v Word.
Na Izračunu dopustov so pri vsakem delavcu naslednje informacije:
 • število dni dopusta za letos (Dopust letošnji),
 • število dni prenesenega neizkoriščenega lanskega dopusta (Dopust lanski),
 • število dni neporabljenega lanskega dopusta, ki se z dnem 30.06. odpiše (Odpisan lanski),
 • število dni letošnjega že izkoriščenega dopusta (Izkoriščen letošnji),
 • število dni lanskega že izkoriščenega dopusta (Izkoriščen lanski),
 • število dni letošnjega in lanskega že izkoriščenega dopusta skupaj (Izkoriščen skupaj),
 • število dni letošnjega še neporabljenega dopusta, ki ga še lahko porabite (Neporabljen letošnji),
 • število dni lanskega še neporabljenega dopusta, ki ga še lahko porabite letos (Neporabljen lanski),
 • število dni letošnjega in lanskega še neporabljenega dopusta skupaj, ki ga še lahko porabite (Neporabljen skupaj).
Izpis zaslon