Moje prisotnosti

Pregled omogoča vpogled v podatke o mesečnih prisotnostih in odsotnostih iz dela za delavca.

Podatki vključujejo podrobne podatke o dopustu, bolniški, negi otroka, službeni odsotnosti, izobraževanju, nadurah, manku ur, obisku pri zdravniku, itd... Na evidenci so tudi izračuni:
  • obračun delovne obveznosti,
  • obračun prisotnosti (dejanska prisotnost),
  • prazniki, malica, prevoz na delo.
Prisotnosti in odsotnosti vodi skrbnik (oseba, ki vpisuje vaše podatke).

Primer izpisa