Plan odsotnosti

Evidenca planiranih odsotnosti za vaše podjetje/ustanovo.

Omogoča pregled planiranih dopustov, bolniške, nege otrok, predvidenih izobraževanj, koriščenja nadur, obiskov pri zdravniku, itd., za vse zaposlene v podjetju/ustanovi. Pomemben je zaradi nadomeščanj in prekrivanja odsotnosti, še zlasti v času sezone dopustov.

Odsotnosti vodi skrbnik (oseba, ki vpisuje podatke).

Izpis zaslon