Evidenca delavcev

Evidenca delavcev je namenjena vodenju podatkov o delavcih v vašem podjetju/ustanovi.

Omogoča: Izpis zaslon


1. Na izračunu delovne dobe za delavca so upoštevane vrednosti v naslednjih poljih:
  • Št. delovnih ur na dan (malica vključena).
  • Datum nastopa (datum prihoda v podjetje).
  • Če Datum izstopa ni vpisan, potem je delovna doba do današnjega dne.
Izpis zaslona


2. Izpis napotnice za predhodni preventivni zdravstveni pregled in zdravniško spričevalo
V sekciji Zdravniški pregledi sta omogočena izpisa napotnica za predhodni preventivni zdravstveni pregled in zdravniško spričevalo v obliki Wordovega dokumenta. Napolnjena sta s podatki, ki ste jih predhodno pri delavcu vpisali (ime in priimek delavca, EMŠO, naslov, poštno številko, kraj, delovno mesto in datum rojstva).


Izpis zaslona3. Izpis napotnice za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled.
V sekciji Zdravniški pregledi sta omogočena izpisa Napotnica za usmerjeni obdobni in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled in zdravniško spričevalo v obliki Wordovega dokumenta. Napolnjena sta s podatki, ki ste jih predhodno pri delavcu vpisali (ime in priimek delavca, EMŠO, naslov, poštno številko, kraj, delovno mesto, datum rojstva in datum predhodnega pregleda).


Izpis zaslona