Vozni park

Evidenca voznega parka je seznam vseh vozil v vašem podjetju/ustanovi. Omogoča spremljanje zasedenosti vozil in spremljanje vzdrževanja vozil.

Na Evidenci voznega parka je pregled vseh vozil voznega parka. Vključeni podatki na evidenci:
- ime/naziv vozila,
- registrska številka vozila in
- opomba (dodatne informacije).

Primer evidence voznega parka

Na Evidenci uporabe vozil so vozila, ki so rezervirana za določen termin. Na seznamu so naslednje informacije:
- ime oz. naziv vozila,
- registrska številka,
- termin (od - do) (od kdaj do kdaj je vozilo v uporabi),
- uporabnik vozila (ime in priimek delavca, ki ima vozilo v uporabi),
- opomba (dodatne informacije pri uporabi vozila),
- planirano ali izvedeno (status v katerem je zasedenost vozila).

Primer evidence uporabe vozil

Na Evidenci vzdrževanja vozil so vozila, ki so vzdrževana v določenem terminu. Na seznamu so naslednje informacije:
- ime oz. naziv vozila,
- registrska številka,
- termin (od - do) (od kdaj do kdaj je vozilo v fazi vzdrževanja),
- skrbnik (ime in priimek delavca, ki skrbi za vzdrževanje),
- opomba (dodatne informacije pri vzdrževanju vozila).

Vrste aktivnosti pri vzdrževanju so lahko:
- redni servis,
- podaljšanje registracije,
- popravilo,
- zamenjava pnevmatik,
- čiščenje in pranje,
- prodaja oz. zamenjava vozila,
- planirano ali izvedeno (status v katerem je vzdrževanje vozila).

Primer evidence vzdrževanja vozil