Evidenca kapacitet

Evidenca je seznam kapacitet (dvoran, prostorov, sejnih sob, počitniških kapacitet, mobilnih telefonov, računalnikov, itd.). Omogoča spremljanje kapacitet v uporabi (jih dajete delavcem v uporabo za določen termin).

Na Evidenci kapacitet so naslednje informacije:
- ime kapacitete,
- opomba (dodatne informacije)

Izpis zaslon


Na Evidenci uporabe kapacitet so naslednje informacije:
- ime kapacitete,
- termin (od - do) (od kdaj do kdaj je kapaciteta v uporabi),
- uporabnik kapacitete (ime in priimek delavca, ki uporablja kapaciteto),
- opomba (dodatne informacije)

Primer evidence