Registracija delovnega časa

Spremljanje prihodov in odhodov delavcev (zaposleni, študentje, zunanji in pogodbeni sodelavci). Podatki so vir za izračun mesečnega obračuna prisotnosti.

Spremljajo se naslednji podatki:
  • ime in priimek delavca, za katerega je registriran prihod/odhod,
  • dan in ura prihoda/odhoda,
  • vrsta dogodka (prihod, odhod, prihod iz malice, odhod na malico),
  • način registracije: kako je registracija nastala (ročno vpisano prek tipkovnice, avtomatsko vpisano, vpisano s QR kodo),
  • prenos: če je prenos in izračun v Evidenco prisotnosti narejen, potem izpiše povezavo z Evidenco prisotnosti,
  • datum in ura vpisa.
Omogoča:
  • Evidenco prihodov/odhodov.
  • Urejanje podatkov vezano na prihode/odhode.
  • Prenos podatkov o prihodih/odhodih in izračun v Evidenco prisotnosti (kot redno delo in kot višek/manko ur).
  • Izpis seznama prihodov/odhodov v Excel.
Primer evidence