Telefonski klici

Omogoča vodenje podatkov o prejetih klicih za vas ali za delavce v vašem podjetju/ustanovi.

Omogoča:
- Seznam prejetih telefonskih klicev.
- Seznam prejetih telefonskih klicev (arhiv).
- Urejanje podatkov vezano na prejet telefonski klic (npr.: klic je/ni posredovan sodelavcu, klic je/ni v arhivu).

Prejemnik klica je lahko delavec, ki ga vodite v Evidenci delavcev ali pa oseba, ki jo ne želite dati v evidenco delavcev.

Na seznamu prejetih telefonskih klicev so tisti klici, ki jih še obdelujete oz. zahtevajo kakšno vašo akcijo (v obdelavi).

Na seznamu prejetih telefonskih klicev (arhiv) so tisti klici, ki ste jih arhivirali. Klic ste arhivirali zato, ker ste ga že posredovali prejemniku ali ni več aktualen, hkrati pa ga želite ohraniti zaradi pregleda evidence prejetih telefonskih klicev.

Izpis zaslon