Sestanki

Sestanki so evidenca namenjena vodenju podatkov o sestankih, ki jih imate v vašem podjetju/ustanovi.

Omogoča:
- Seznam podatkov o sestankih v vašem podjetju/ustanovi.
- Razvrščanje sestankov glede na stanje sestanka (v obdelavi, neaktivni, arhiv, vsi).
- Urejanje podatkov o sestankih (datum in ura začetka sestanka ter datum in ura konca sestanka, zadeva, vrsta sestanka, namen, seznam udeležencev, dnevni red, kraj in lokacija, oprema, opomba, status).
- Prenos datuma sestanka v Rokovnik, ki na enem mestu obvešča o pomembnih terminih oz. datumih.

Statusi (v kateri fazi je sestanek):
- Neaktiven; sestanek ni aktualen. Pri izpisu je na zavihku neaktivni.
- Aktiven; sestanek je v obdelavi. Pri izpisu je na zavihku v obdelavi.
- Izveden; sestanek se je že izvršil in je še v obdelavi. Pri izpisu je na zavihku v obdelavi.
- Zaključen; sestanek se je že izvršil. Vse v zvezi z njim je že realizirano. Pri izpisu je na zavihku v obdelavi.
- Arhiviran; sestanek ni več aktualen. Zaradi morebitnega kasnejšega vpogleda je ohranjen. Pri izpisu je na zavihku arhiv.

Izpis zaslon