Preventivni zdravstveni pregledi

Evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih je namenjena vodenju podatkov o zdravstvenih pregledih delavcev.

Vrste zdravstvenih pregledov so:
- predhodni preventivni zdravstveni pregledi,
- usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi,
- drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi.

Evidenca omogoča:
- Seznam preventivnih zdravstvenih pregledov po delavcih.
- Izpis napotnice za preventivni zdravstveni pregled.
- Urejanje podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih:
* menjava statusa (**): aktivno, neaktivno in arhivirano,
* datum pregleda: kdaj je bil (ali bo) pregled; če datum ni vpisan pomeni, da ni določeno, kdaj je preventivni zdravstveni pregled,
* datum naslednjega zdravstvenega pregleda: če datum ni vpisan pomeni, da ni določeno, kdaj je naslednji preventivni zdravstveni pregled,
* izvajalec zdravstvenega varstva: podjetje, ki izvaja zdravstvene preglede za delavce,
* rezultat: rezultat zdravstvenega pregleda za delavca (opravil, ni opravil)
* številka zdravniškega spričevala.

(**) Status o preventivnem zdravstvenem pregledu pove, v kakšni fazi je zapis:
- Aktivno: zapis je aktualen.
- Neaktivno: zapis ni več aktualen.
- Arhivirano: veljavnost zapisa je potekla in je v arhivu zaradi evidence o preventivnih zdravstvenih pregledov po delavcih.

Izpis zaslon